Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych

Pół roku temu, w maju 2021 roku uzyskaliśmy dofinansowanie na  konserwację sześciu form przestrzennych autorstwa: Magdaleny Abakanowicz, Kajetana Sosnowskiego, Bogusława Szwacza, Mieczysława Wiśniewskiego, Jana Chwałczyka i Tihoméra Gyarmathyego. W październiku 2021 roku ukończyliśmy wszystkie etapy prac w ramach zadania pt. „Renowacja zespołu Otwartej Galerii form przestrzennych” w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021”.  
Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące przebiegu prac związanych z zadaniem:

Zadanie przewidywało konserwację 6 biennali, wykonanych z metalu, zwanych formami przestrzennymi, powstałych w 1965 roku podczas Biennale Form Przestrzennych. Formy te należą do zespołu Otwartej Galerii, składającego się z kilkudziesięciu obiektów, który w miejskiej tkance Elbląga stanowi integralną całość historyczną i urbanistyczną. Zespół ten jest jedynym w kraju na taką skalę tego rodzaju dziedzictwem kulturowym i fenomenem, upamiętniającym podjęty w latach 60-tych eksperyment realizacji utopii międzyklasowej współpracy. Do konserwacji wybrane zostały obiekty, których autorami są wybitni polscy awangardziści. Konserwacja przeprowadzona została na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej.

W pierwszym etapie zadania wykonana została dokumentacja techniczna remontu i konserwacji form.
Zakres czynności obejmował:
– inwentaryzację każdej formy na potrzeby sporządzenia przedmiarów robót,
– sporządzenie dokumentacji remontu,
– wykonanie przedmiarów robót,
– wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
– wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
W drugim etapie przeprowadzono remont i konserwację:
– usunięcie wszelkich powłok zalegających na konstrukcjach stalowych, czyszczenie strumieniowo-ścierne,
– w przypadku niektórych form dodatkowe prace: naprawa ok. 20 elementów i odtworzenie ich pierwotnych
kształtów (forma M. Abakanowicz); naprawa fundamentu, uzupełnienie ubytków betonowych o powierzchni
10m2 (forma B. Szwacza); wymiana elementów konstrukcji – pionowych rur (forma T. Gyarmathy`ego),
– malowanie antykorozyjne z przywróceniem pierwotnej kolorystyki.
Dofinansowano w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2021″

Wygląd form, po renowacji:

Wygląd form, przed renowacją:

Skip to content