Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych

 

„Formy „parkowe” – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych”

Centrum Sztuki Galeria EL uzyskało dofinansowanie ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na konserwację kolejnych pięciu form przestrzennych.

Formy te należą do zespołu Otwartej Galerii, składającej się z kilkudziesięciu obiektów, która w miejskiej tkance Elbląga stanowi integralną całość historyczną i urbanistyczną. Zespół ten jest jedynym w kraju (na taką skalę) dziedzictwem kulturowym i fenomenem upamiętniającym podjęty w latach 60-tych eksperyment realizacji utopii międzyklasowej oraz współpracy między artystami i klasą robotniczą.

W idei Biennale nie chodziło o ustawienie tradycyjnie pojętej rzeźby w plenerze, lecz o zagospodarowanie wybranej powierzchni zaprojektowanymi elementami i włączenie ich do elementów już istniejących, takich jak np. zielone skwery, parki miejskie, architektura, czy trasy uliczne. Formy należące do kategorii „parkowych”, funkcjonują bardziej indywidualnie, usytuowane w parkach miejskich i na zielonych skwerach, odcinają się na tle kompleksów zieleni, a siedzący na ławkach, bądź spacerujący w tym miejscu, mieszkańcy, są niejako prowokowani przez obiekty ustawione w parku, czy na skwerze, do baczniejszej ich obserwacji. Zmienia się ich percepcja w zależności od odległości, kąta widzenia, światła i pór roku. Niekiedy wyłaniają się znienacka z krzaków, czy zza drzew jako dziwne, metalowe stwory. Tym samym formy te tworzą swoistą galerię dzieł sztuki, w myśl hasła Gerarda Kwiatkowskiego, inicjatora Biennale: „dzieła sztuki wyjdą z ciasnych ram muzeów i sal wystawowych, staną się naszą codziennością, by kształtować i uwrażliwiać współczesnego człowieka”.

 

Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania: 136 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 129 453,82 zł

Środki własne: 6546,18 zł

 

Do konserwacji wybrano pięć form z kategorii “form parkowych”, umiejscowionych w parkach miejskich i na zielonych skwerach. Rzeźby te, powstały podczas I i II Biennale Form Przestrzennych w Elblągu:

Jan Ziemski – Plac Grunwaldzki

Jerzy Fedorowicz – Park Traugutta

Adam Marczyński – Park Kajki

Maciej Szańkowski – Zabytkowy park leśny Bażantarnia

Krystyn Zieliński – Ulica Giermków

Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Skip to content