Antoni Milkowski

 

 

Opis formy: Forma Antoniego Milkowskiego zrealizowana została podczas I Biennale Form Przestrzennych w 1965 roku. Ustawiona została przed ówczesnym hotelem robotniczym przy ul. Rycerskiej. Pod koniec lat 80. podczas remontu generalnego hotelu forma zaginęła i los jej pozostaje nieznany. „Polska kolumna”, bo taki tytuł nosiła praca, była realizacją utrzymaną w konwencji rzeźby minimalistycznej. Artysta ułożył jeden na drugim, prostopadle względem siebie, masywne graniastosłupy. Długość pierwszego z nich – leżącego, odpowiadał wysokości bryły ustawionej na nim pionowo. Naprzemienne ułożenie tych elementów było jednocześnie czynnikiem równoważącym wertykalny charakter rzeźby.

Informacje o autorze: (1935-2001). Był synem polskich emigrantów. Wielokrotnie jako dziecko podróżował do Polski. Po ukończeniu studiów na Hunter College, a także na University of California i Columbia University, gdzie studiował m.in. wraz z Ad Reinhardtem, Tony Smithem, Michael’em Ponce de Leon czy Davidem Smithem, w latach 1964-65 uzyskał stypendium Fundacji Fulbrighta i podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1965 roku, jako stypendysta, wziął udział w I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, gdzie zrealizował pracę pt. „Poland column”. W 1966 roku zorganizował swoją pierwszą wystawę indywidualną w Tibor de Nagy Gallery w Nowym Jorku. Od 1966 do 1989 roku pracował na Hunter College. Jego prace w przestrzeni publicznej można oglądać w Nowym Jorku, Albany, Buffalo, Troy, Hempstead czy Baltimore, a także w Squaw Halley, zrealizowaną podczas Olimpiady Zimowej. Zajmował się sztuką minimalistyczną i geometryczną, realizował prace w metalu; do najbardziej znanych należą realizacje roku dla Albright-Knox Art Gallery w Buffalo pt. „Diamond” oraz „Salem 7” dla South Mall Project w Albany.

Skip to content