Bohdan Załęski

 

 

Opis formy: Autor umieścił tu bezpośrednio na podłożu kilkanaście zwróconych ku sobie pod różnymi kątami, sierpowato wygiętych i ostro zakończonych elementów. Jego forma powstała podczas I Biennale Form Przestrzennych w 1965 roku

Informacje o autorze: Bohdan Załęski (1930- 2015) Artysta malarz, członek ZPAP od 1964 roku

Skip to content