Edward Krasiński

 

 

Opis formy: Jest to forma, która z perspektywy linii wzroku przypomina słupy latarni miejskich. Jedynie kolorystyka obiektu przypomina o jego funkcji artystycznej. Krasiński zaprojektował rzeźbę jako pionową, wysoką na ok. 6 m, teleskopowo zwężającą się ku szczytowi rurę, z którą połączony jest rozerwany okrąg. W miejscu przerwania linii okręgu, tworzące go elementy są ostro zakończone. Skierowanie wzroku na szczyt formy ukazuje rysunek rozerwanego okręgu na tle nieba. Miejsce rozerwania sugeruje uwolnienie napięcia, jakie tworzyło się pomiędzy nagromadzoną w obrębie okręgu energią a strefą nieba. Forma poddana została konserwacji w 2001 roku.

Informacje o autorze: (1925-2004) Urodzony w Łucku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknychw Krakowie, od lat 60. mieszkał w Warszawie. Razem z m.in. Henrykiem Stażewskim był współtwórcą warszawskiej Galerii „Foksal”, w której wielokrotnie wystawiał swoje prace (15 wystaw indywidualnych). Miał również liczne wystawy w innych galeriach polskich i zagranicznych (m.in. w 2003 roku w Anton Kern Gallery w Nowym Jorku). Przedstawiciel awangardy, od lat 70. znakiem rozpoznawczym jego prac była niebieska taśma samoprzylepna, umieszczona na pracach na wysokości 1,30 m.

Skip to content