Hilary Krzysztofiak

 

 

Opis formy: Na skraju przylegającego do ulicy Parku Planty znajdziemy formę autorstwa Hilarego Krzysztofiaka, ustawioną w tym miejscu w 1965 roku. Rzeźba wykonana została z gąsienicy ciągnika, której rytm wystających zębów kontrastowany jest z trzema wykonanymi z mosiężnej blachy talerzami, umieszczonym w prawej części kompozycji. Rzeźba przystosowana jest do oglądu frontalnego od stronyal. Armii Krajowej.

Informacje o autorze: Hilary Krzysztofiak (1924-1979) Urodził się w Szopienicach na Śląsku w 1926 roku. Studiował na warszawskiej ASP. Był członkiem Grupy St-53, następnie redaktorem graficznym pism „Po prostu” i „Ruchu Muzycznego”. Uczestniczył w większości ważniejszych wydarzeń artystycznych, m.in. wystawach w Arsenale w 1955, I Plenerzew Osiekach, I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, wystawach Galerii Krzywego Koła i Salonu Współczesności. Odgrywał istotną rolę w kształtowaniu nowoczesnej sztuki polskiej w latach 50. i 60. Projektował scenografię do sztuk m.in. Ionesco i Mrożka, z którymi się przyjaźnił. W końcu lat 60., po jednej ze swoich wystaw na Zachodzie, nie wrócił do kraju – zdecydował się na emigrację. Po jego wyjeździe pracownia artysty w Warszawie została zaplombowana, zaś pracami artysty, jak twierdzą świadkowie, dekarze palili pod kotłami ze smołą podczas remontu dachu nad kinem „Wisła”. W kraju PRL-owska cenzura skazała artystę na nieistnienie. Twórczość artystyczną kontynuował Krzysztofiak w Niemczech, a następnie w Stanach Zjednoczonych. Brał udział w wystawach zbiorowych, miał też kilkanaście wystaw indywidualnych. W 1976 roku otrzymał nagrodę Fundacji im. A. Jurzykowskiego w Nowym Jorku. Był osobą znaną w polskich środowiskach emigracyjnych, m.in. w kręgu paryskiej „Kultury”. Zmarł w 1979 roku w Falls Church w Stanach Zjednoczonych.

Skip to content