Jerzy Lengiewicz

 

 

Opis formy: Jedną z największych form I Biennale zrealizował Jerzy Lengiewicz. Obecnie znajduje się w Parku Kajki, lecz w 1965 roku forma ustawiona była niedaleko dzisiejszego gmachu Urzędu Miejskiego – w okolicach ul. Ratuszowej. Od razu ochrzczona żartobliwie przez elblążan „anteną nasłuchową wrogiego wywiadu” przeniesiona została w swoją dzisiejszą lokalizację w latach 80. Autor w tej realizacji posłużył się gotowymi elementami – częściami cystern, zestawiając je w monumentalną całość. Początkowym zamysłem Lengiewicza było nawiązanie do postaci Don Kiszota, który w dalszych poszukiwaniach autora został zmieniony w nieprzedstawiająca kompozycje.

Informacje o autorze: (1924 – 2016) Urodzony w Sokółce. Od 1961 roku był członkiem zwyczajnym ZPAP. Członek „Grupy 3” z Białegostoku (którą tworzył wraz ze Stefanem Rybi, Mikołajem Wołkowyckim). Członek grupy artstycznej „Brama”. Uprawiał malarstwo sztalugowe i rysunek inspirowane formami biologicznymi o dużym ładunku dekoracyjności. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą

Skip to content