Josef Wagner

 

 

Opis formy: Urodził się w rodzinie artystycznej – jest synem Josefa Wagnera (1901-1957), jednego z najbardziej uznanych rzeźbiarzy i architektów przedwojennej awangardy czeskiej. Studiował architekturę i fotografię u Josefa Sudka, a także historię sztuki i scenografię w Wyższej Szkole Rzeźbiarskiej w Hořicach. Po 1968 roku kierował aranżacją wystaw dla Związku Czechosłowackich Artystów Plastyków (Svaz Československých Výtvarných Umělců) oraz Galerii Narodowej (Národní Galerie) w Pradze. Jest autorem rekonstrukcji barokowej kamienicy rodziny Platzerów w Pradze. W ostatniej dekadzie większość czasu spędzał we Francji, Włoszech i Szwajcarii. Do 1988 roku praktycznie nie wystawiał na wystawach indywidualnych. Wczesne swoje prace zniszczył.

Informacje o autorze: Rzeźba Josefa Wagnera stanowiła część realizacji zbiorowej artystów z Czechosłowacji w ruinach kościoła Bożego Ciała. Kompozycja tego autora miała postać wysokiej, wertykalnej, ustawionej na postumencie kolumnie, zbudowanej z sześciennych modułów. Część z tych modułów zaprojektowanych przez Wagnera jako ustawione na sobie pełnościenne sześciany, zostały względem siebie przesunięte. Inne tworzyły rodzaj ażurowej drabinki. Praca ta wizualnie współgrała ze zniszczoną wnęką gotyckiego okna.

Skip to content