Andrzej Pniewski – Disegno 2021

? wernisaż wystawy – 20.05.2021, godz. 18.00

? wystawa trwa do: 27.06.2021 w Krużganku Galerii EL

Andrzej Pniewski – credo rysunkowe:
Odtwarzam i interpretuję zjawiska z otaczającego mnie świata w taki sposób, aby z pomocą linii, półcieni i cieni, zapisać w rysunku znamiona idei i nastroju, zawrzeć żart lub ironię sytuacyjną.
W wielu moich notatkach rysunkowych sprzyjam budowaniu tajemnicy ukrytej w przedstawianych przedmiotach i zdarzeniach – prawdziwych i zmyślonych. Buduję swój własny „nibyświat”, stosując elementy symboliki zawartej w nierealnych odnośnikach rzeczowych i wyimaginowanych zdarzeniach.
Nastrój moich rysunków odzwierciedla przemijanie czasu. Z nim związane są zmiany planów w konstruowanej przestrzeni, czy ujawnianie nieprawdziwych cech przedmiotów i postaci. Nieustannie poszerzam zakres swoich umiejętności, wzbogacając realizowane ołówkiem wizje o nowe, nieznane sposoby ekspresji.
Każdy rysunek kryje wiele cech mojej osobowości. Jest wśród nich chęć perfekcyjnego przedstawienia tematu wymyślonego wydarzenia i nadanie mu dramatycznej zawartości. Każdą kompozycję studiuję, przygotowując jej szczegółowy scenariusz. Nierzadko jego kanwą jest hasło, dźwięk lub gest. Mojej rysunkowej opowieści nigdy nie kończę podpisem i datą, ich brak umożliwia mi niczym nieograniczoną kontynuację tematycznej serii.

BIO artysty:
Profesor tytularny dr hab. Andrzej Pniewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, w której studiował na Wydziale Architektury Wnętrz. W 1973 roku został zatrudniony w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta w pracowni profesora Ryszarda Semki. W nieprzerwanym okresie pracy na uczelni uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe.
Jest promotorem ponad stu dyplomowych opracowań magisterskich oraz pięćdziesięciu licencjackich, z dziedziny sztuki użytkowej. Uczestniczył w wielu opracowaniach konkursowych oraz gremiach oceniających kunszt artystyczny innych twórców.
Od 2005 do 2008 roku pełnił obowiązki dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Za swoje zaangażowanie i osiągnięcia w pracy, był wielokrotnie nagradzany przez kolejnych rektorów Akademii. W jego dorobku twórczym znajdują się liczne projekty architektoniczne, wnętrzarskie i wystawiennicze.
Ponadto jest również laureatem wielu nagród, w tym m.in. w 2013 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska oraz Złotą Odznakę ,,Zasłużonego dla Kultury Polskiej”, a w 2018 – odznaczony został

Skip to content