Elementaria – Alicja Panasiewicz i Adam Panasiewicz
Alicja Panasiewicz / Adam Panasiewicz ( grupa not a Number ) – „Elementaria”
• Koordynator wystawy: Stanisław Małecki
• Wernisaż: 07.10.2021 r. godz. 18:00
• Czas trwania wystawy: 08.10-14.11.2021r.
Geometria jako dziedzina matematyki od wieków była istotnym punktem odniesienia, inspirując przy tym architektów i artystów. To właśnie ona kształtowała i wciąż kształtuje gusta estetyczne
– to co symetryczne i proporcjonalne do dziś uważane jest za piękne.
Z tej fascynacji wpływem geometrii na kulturę czerpią również Alicja Panasiewicz i Adam Panasiewicz.
W centrum ich najnowszej wystawy stoi bowiem postać wybitnego starożytnego uczonego i filozofa Euklidesa, który ukonstytuował podwaliny klasycznej geometrii. „Elementy” to nie tylko tytuł jednej
z najważniejszych książek w dziejach ludzkości, napisanych przez tego matematyka, lecz również jeden z czterech żywiołów determinujących właściwości fizyczne rzeczy, składnik, który nadaje cechę jakiejś całości. „Elementaria” w takim odczytaniu opowiadają o tym jak geometria kształtuje naszą rzeczywistość.
Ta wystawa nie bez przyczyny umieszczona została w tak szczególnym miejscu – dawnej gotyckiej budowli sakralnej. W wiekach średnich to matematyka była zasadą (ratio) rządzącą systemem architektektonicznym jaki pięknem. Proporcje i zasady geometrii związane z ciągami liczb w zamyśle miały prowadzić ludzi ku wyższym wartościom. Matematyka była językiem, w którym człowiek mógł porozumiewać się z wyższymi bytami. Dlatego w dawnej architekturze sakralnej możemy znaleźć tak wiele odwołań do geometrii. W tym kontekście pomyślany przez duet artystów zabieg wprowadzenia do wewnątrz galerii brył inspirowanych graficznymi interpretacjami wykresów Euklidesa,
czy powiększonych przyrządów geometrycznych, podkreśla obecne w budynku podziały i proporcje.
Istotnym „elementem” wystawy jest również prezentacja na emporze obrazów z nurtu abstrakcji geometrycznej pochodzących z kolekcji MMA w Hünfeld. Wiele z pokazywanych tam prac również sięga do tego uniwersalnego języka jakim jest geometria i eksploruje wątki poruszone na wystawie. Pomiędzy pracami artystów takich jak Yahya Gaber Youssef, Max Bill czy Piet van Zon, a obiektami
i instalacjami stworzonymi przez grupę not a Number formuje się twórcza synergia, w pełni obrazująca moc oddziaływania geometrii na twórczość artystyczną.
Skip to content