Od EL do GEL. Archiwalne Materie

?  17.12.2020, godz. 18:00 – wernisaż wystawy (online)

?  28.02.2020 – 28.02.2021 – czas trwania wystawy

? kurator wystawy: Mateusz Florczak

pomoc w doborze materiałów: Zbyszek Opalewski

Archiwum to miejsce, w którym wielowątkowa pamięć o wydarzeniach przekształca się w monolityczną i arbitralnie uporządkowaną historię. Zdarza się, że archiwum odzwierciedla losy instytucji nie tylko za pośrednictwem artefaktów złożonych dla potomności. O przeszłości, co może wydawać się paradoksalne, świadczy również nieobecność dokumentów, których moglibyśmy się spodziewać – ich rozpad czy zdekompletowanie.

 

W ramach wystawy „Od EL do GEL. Archiwalne materie” na niedostatek tekstowych i (audio)wizualnych śladów w biurokratycznym porządku archiwum chcielibyśmy spojrzeć jak na wartość dodaną. Historia pełna luk i pustych przestrzeni staje się bliższa ludzkiej pamięci – jej niedoskonałości i radykalnej subiektywności.

 

Archiwum Centrum Sztuki Galeria EL swoimi zbiorami sięga w przeszłość znacznie dalej niż do momentu założenia w kościelnych ruinach przez Gerarda Kwiatkowskiego pracowni artystycznej szesnaście lat po ostatniej wojnie. Wystawa, głównie za pośrednictwem zdjęć, przybliża nie tylko pierwsze dwadzieścia lat twórczej działalności w tym miejscu, ale również wcześniejsze losy zabytkowej świątyni p.w. Najświętszej Marii Panny.

 

Pisma i fotografie, zarówno rękopisy jak i kopie, oryginały lub faksymile czy odbitki – nie zawsze trafiały do archiwalnego depozytu wyczerpująco opisane. Część materiałów zaginęła lub uległa zniszczeniu. Wiele z prezentowanych na wystawie dokumentów nosi wyraźne piętno czasu i dziejowych zawirowań w postaci notatek, nie do końca zrozumiałych dziś oznaczeń, nadpisów i skreśleń. Dzięki temu zbiory stanowią odzwierciedlenie skomplikowanych losów miejsca, którego gospodarzem od sześćdziesięciu lat pozostaje elbląskie centrum sztuki.

 

Naszą intencją nie jest kolejna próba „podręcznikowego”, akademickiego odtworzenia historii Galerii EL – sekwencjonowanie czy porządkowanie jej dotychczasowych losów – co skoncentrowanie się na esencjonalnej wartości archiwum jako osobliwego depozytariusza pamięci o tym nietuzinkowym miejscu.

Zrealizowano przy pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Skip to content