Podróż na Wschód | Grzegorz Radecki

Podróż na Wschód | Grzegorz Radecki

Grzegorz Radecki. PODRÓŻ NA WSCHÓD
🔵 Wernisaż: 18-11-2021 godz. 18.00
🔵 Wystawa: 18-11-2021 : 09.01.2022
🔴 kurator wystawy: Jarosław Bauć
Wystawa malarstwa Grzegorza Radeckiego w Galerii EL w Elblągu to pierwsza duża retrospektywa tego artysty. Składają się na nią prace z różnych okresów minionych trzech dekad. Obrazy powstawały w obszernych cyklach, a to, co ukazuje aktualna wystawa, jest wyborem dokonanym na rzecz charakteru przestrzeni wystawienniczej i konieczności wskazania najistotniejszych wyborów artystycznych malarza.
Początki tego malarstwa to druga połowa lat osiemdziesiątych, czas w Polskim Malarstwie zwany Malarstwem Młodych Dzikich. Słowo „początki” to zawłaszczenie przeniesione z empirycznego doświadczenia. Sztuka ma tą swoistą jakość, jeśli jest sztuką – wymyka się empirii i czasowość – czas to istota historii sztuki. W takim kontekście pojęciowym, wskazanie, że wspomniana wystawa jest wystawą malarstwa Grzegorza Radeckiego, a nie jest wystawą o malarstwie tegoż, znajduje jedno z uzasadnień. Konstrukcja – aranżacja wystawy, w sposób założony nie sugeruje chronologii powstawania dzieł. Pokaz zbudowany jest z zespołów obrazów dynamizujących się wzajemnie, w ten sposób powstają mikro historie malarstwa Grzegorza Radeckiego.
Grzegorz Radecki jest konstruktorem idei obrazu malarskiego. Sięga do obszernej spuścizny tego środka komunikacyjnego, malarstwa rozwijającego się na przestrzeni tysiącleci. Artysta w swoim dziele koduje status zarówno zasobności, obfitości, jak i urody tego medium. Dokonuje autorskich przesunięć szyku składni w gramatyce dzieł, do których się odnosi. W wyartykułowanej procedurze strategii twórczej jest niezmiernie konsekwentny i ta stałość działań stanowi przede wszystkim o treści przedstawianej. Wbrew pierwszemu wrażeniu, wynikającemu z kontaktu z tym malarstwem, to nie ekspresywność gestu, a efektowność zapisu ukształtowanego długoletnią praktyką znaczy dzieło.
Tytuł wystawy PODRÓŻ NA WSCHÓD to wielokierunkowe wskazanie, kod mieszczący to, co osobiste i to, co jest wyrazem myślenia wspólnotowego. Na obecną chwilę, wszystkie oczy naszego społeczeństwa skierowane są w tym kierunku. W stronę, która z szerszej perspektywy stanowić będzie o naszym człowieczeństwie. Sztuka ma nam ku temu służyć.
prof. Jarosław Bauć
➤ Grzegorz Radecki, malarz, grafik, nauczyciel akademicki, urodzony 12 marca 1961 roku w Ostródzie. W latach 1981-1986 studiował w PWSSP w Gdańsku na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Dyplom w pracowni malarstwa prof. Jerzego Zabłockiego. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, kieruje Pracownią Rysunku i Malarstwa na Wydziale Grafiki. Zajmuje się malarstwem i grafiką. Uczestnik wystaw i konkursów o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Skip to content