Wydźwięki | Resonances

Wydźwięki | Resonances

Tegoroczna edycja festiwalu Wydźwięki | Resonances przedstawia relacje między realnymi obiektami, a działaniami wirtualnymi, działaniami ” na żywo” i transmisją. Doświadczenia komunikacyjne w dobie pandemii spowodowały, iż należało zweryfikować kluczowe strategie i działania, inaczej pomyśleć o wydarzeniu, odbiorze. Prezentujemy prace audio, które nawiązując do sound artu czy słuchowisk radiowych, pobudzają odbiorcę do wejścia w świat wyobraźni. Z kolei prace artystów – obiekty a także projekty audiowizualne nakłaniają do zatrzymania się. Tegoroczny program ma charakter międzynarodowy. Prezentujemy ciekawych artystów, którzy konsekwentnie rozwijają swój artystyczny język i metody pracy. Część prezentowanych prac to propozycja samodzielnych spacerów.
.
PROGRAM:
PIĄTEK 18.09
18:00 /CS Galeria EL/
SAMIRA ARRAMI „Carte Blanche” – instalacja intermedialna
ARSENIJE JOVANOVIĆ „The Fear of The Birds” – słuchowisko
KAROLINA GŁUSIEC „Instrument”, „Dureń”, „Krajobraz” – projekcja animacji
.
SOBOTA 19.09
12:00 /Bażantarnia – muszla koncertowa/
INDRĖ LIŠKAUSKAITĖ „Red Data Book” – prezentacja pracy w rzeczywistości rozszerzonej
18:00 /CS Galeria EL/
DYNASONIC – KONCERT
FRANCISCO LOPEZ „# Untiteled 370”- premiera kompozycji przygotowanej dla festiwalu Wydźwięki/ Resonances
.
NIEDZIELA 20.09
18:00 /CS GALERIA EL/
OLGA SZYMULA – Electro – Opera „LAPSES” – projekcja pracy intermedialnej
ARSENIJE JOVANOVIĆ  „La Parata”- słuchowisko
Skip to content