Jan Hendrych

 

 

Opis formy: Rzeźbę Jana Hendrycha z Pragi, pochodzącą z realizacji grupowej artystów czeskich i słowackich w ruinach kościoła Bożego Ciała przy ul. Robotniczej, można obejrzeć w centrum parku Kajki – w pobliżu kładki przez Psią Strugę. Przeniesiona została w to miejsce w latach 80. To dynamiczna, niewielka konstrukcja będąca rodzajem groteski; autor łącząc ze sobą dość bezładnie arkusze blach, sugeruje w niej kształty organiczne.

Informacje o autorze: (1936) Urodzony w Pradze, studia artystyczne rozpoczął w pracowni Josefa Wagnera na Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej (Vysoká Škola Uměleckoprůmyslová) w Pradze. W latach 1964-67 studiował na Akademii Sztuk Pięknych (Akademia Výtvarných Umění), w której zastał zatrudniony jako asystent prof. Karla Hladíka. Od 1991 roku jest profesorem praskiej AVU. Artysta w latach 60. osobliwie zaczął interpretować pop-art; wykonywał odlewy ciała ludzkiego, które łączył z przedmiotami codziennego użytku. Postacie te stylizował, jeśli chodzi o stopień ekspresji, na rzeźbę barokową. Jest nazywany jednym z ojców „nowej czeskiej figuracji”. W latach 70. i 80. podjął w swojej sztuce problematykę symboliczną, nadając swym rzeźbom wymiar groteskowy i ironiczny.

 

 

Skip to content