Nienasycony | Kazimierz Kowalewski

Nienasycony | Kazimierz Kowalewski

– Wernisaż wystawy: 16 marca 2023 r., godz. 18:00
– Wystawa potrwa do 23 kwietnia 2023 r.
– Prezentowana będzie na emporach Galerii EL
– Kurator: Maciek Bychowski

„Nienasycony” to pierwsza wystawa prac Kazimierza Kowalewskiego, artysty urodzonego 24 maja 1923 w Tończy. Do roku ok. 1946 mieszkał w Warszawie, po czym przeniósł się do Malborka, gdzie osiedlił się i tworzył do śmierci (1 czerwca 1988 roku).

W twórczości Kowalewskiego, którą można określić jako twórczość nieprofesjonalną, czy amatorską (artysta nigdy nie odebrał wykształcenia w zakresie sztuk plastycznych) widoczna jest duża świadomość sztuki współczesnej. Można by śledzić nawiązania do wielu kierunków od wieku XIX aż do wieku XX-wiecznej awangardy; od secesyjnych zawijasów przez surrealizm, aż po socrealizm. Zachowane materiały świadczą o wyjątkowym talencie artysty. Różnorodność prac od precyzyjnych szkiców koncepcyjnych, po ekspresjonistyczne abstrakcje są dokumentem erudycji i poszukiwań.

Główną kategorią cechującą twórczość Kowalewskiego może być energia i niezwykła żywotność bijąca z prac. Niewiele mamy tutaj typowych i „skończonych” dzieł malarskich, jest za to wielka ilość szkiców, prac koncepcyjnych, projektów, dynamicznych rysunków ołówkiem, tuszem, pojawia się również pastel. Kowalewski pozostawił po sobie również mnóstwo zapisków, głównie wierszy, świadczących o literackich pasjach i rozmiłowaniu do rozważań obyczajowo-filozoficznych.

Bogactwo formy, rozwibrowanie i energia bijąca z prac Kowalewskiego, mogą być zarówno emanacją codziennej żywotności, jak i jej zaklinaniem, ucieczką od szarej codzienności. Warto przypomnieć, że prace, które zaprezentujemy na wystawie, powstawały głównie w latach 60. i 70. XX w., przypadają więc na okres PRL-u, którego rzeczywistość zwykle określa się jako przepełnioną smutkiem i beznadzieją. Twórczość Kowalewskiego jest silnie naładowana pragnieniami, fantazją i erotyką. Artysta był daleki od realizmu.

Pokaźną cześć twórczości Kowalewskiego stanowią obrazy, rysunki, szkice miłosne i erotyczne. Dziedzina ta była również często opisywana w wierszach, w komentarzach, czy zapiskach na marginesach szkiców. Erotyka mieni się tutaj różnymi odcieniami nie zawsze jasnymi, zdaje się być siłą napędzającą, inspirującą do działania, a jednocześnie utrapieniem. Niektóre prace z wątkiem około miłosnym czy erotycznym mają cechy satyry, przerysowania i ironii jakby autor zdawał sobie sprawę, iż siły, którymi rządzą się międzyludzkie relacje, a szczególnie relacje miłosne plasują się na granicach naszej racjonalności i tak jak popędy nie podlegają kontroli. Stąd całe to uczuciowe zamieszanie, które przybiera raz postać niewinnego zauroczenia raz zaborczego pożądania, nabierającego cech teatru, w którym emocje deformują widzenie świata.

Pomimo przeżytej wojny, trudów życia w epoce PRL-u czy mierzenia się z traumami rodzinnymi, artysta wciąż celebrował życie, pozostawał „nienasycony”.

Partnerem wystawy: Meble Wójcik

Skip to content