Kolekcja MMA

W roku 2011 nastąpiło wydarzenie bez precedensu w historii Centrum Sztuki Galeria EL. Jej założyciel i pierwszy wieloletni dyrektor Gerard Blum Kwiatkowski postanowił przekazać na rzecz i do dyspozycji elbląskiej galerii znaczną część od lat gromadzonej przez siebie kolekcji dzieł sztuki.

Przekazana Galerii EL część zbiorów sztuki geometrycznej MMA z Hünfeld – jest w skali kraju jedną z najciekawszych kolekcji sztuki konkretnej i też jedną z najmłodszych kolekcji sztuki tego nurtu w Polsce, a jednocześnie jest przykładem świadomego kolekcjonowania. Elbląski zbiór sztuki geometrycznej składa się z prac 143 artystów, reprezentantów wielu nurtów geometrii w sztuce – od op-artu, sztuki zredukowanej, minimal-art`u po sztukę inteligibilną i poezję konkretną. W ocenie wartości zgromadzonych dzieł w Galerii EL warto zwrócić uwagę, że pod względem tematyki kolekcji – elbląską można zestawić jedynie z dwoma takimi zbiorami w Polsce – tj. z kolekcją Muzeum Sztuki w Łodzi oraz kolekcją Galerii 72 w Muzeum w Chełmie. Pod względem ilościowym kolekcja w Elblągu jest skromniejsza, natomiast o jej specyfice i wyjątkowości już nie tylko ogólnopolskiej, ale wręcz światowej, decyduje jej interdyscyplinarność (dzieła w nurcie geometrycznym, rzeźba w przestrzeni publicznej – jedyna w swoim rodzaju Galeria Otwarta form przestrzennych, dzieła poezji konkretnej na ławkach, znajdujących się przed Galerią).

Tak bogaty i cenny zbiór wymagał specjalnej oprawy. To właśnie z myślą o kolekcji w roku 2011 powstała we wnętrzu Galerii EL empora, wbudowana w nawę boczną, będąca niejako pomostem pomiędzy współczesnością, a specyfiką wnętrza, w jakim się znajduje. Jest ona odniesieniem do dawnej, drewnianej konstrukcji stanowiącej stały element kościołów ewangelickich.

Prace z kolekcji są prezentowane w Galerii EL okazjonalnie.

Skip to content