.

.

.

2 marca 2024 Prezydent Miasta Elbląg podpisał zarządzenie powołujące siedmiu nowych członków i członkiń
Rady Programowej Galerii EL.

KAMILA BONDAR

Kuratorka kolekcji, autorka książek o sztuce współczesnej i kolekcjonowaniu, producentka międzynarodowych festiwali sztuki. Od 2015 roku Prezeska Fundacji Sztuki Polskiej ING – pionierskiej instytucji kultury tworzącej kolekcję, realizującej autorski projekt edukacyjny Artysta – Zawodowiec oraz liczne wystawy i publikacje. Wspólnie z Łukaszem Gorczycą i Adamem Mazurem prowadzi w Warszawie Fotoklub (od 2021 roku) – niepubliczną mikroinstytucję dedykowaną historycznej i współczesnej fotografii. Obecnie: p.o. Dyrektora Zamku Ujazdowskiego

JAGNA DOMŻALSKA

Historyczka sztuki i kuratorka wyznająca enabling czyli umożliwianie twórczości. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Asystuje osobom artystycznym przy ich projektach solowych, realizuje wystawy zbiorowe oraz autorski model pracy w trialogu. Ostatnie dwie wystawy zbiorowe poświęciła zagadnieniu kompozycji i jej rehabilitacji. Doradza młodym osobom artystycznym i kuratorskim, sieciuje. Od 2012 roku prowadzi program rezydencji artystycznych w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Wcześniej związana z poznańskimi galeriami prywatnymi i środowiskiem NGO. Producentka Poznańskiego Kongresu Kultury (2011). Prowadzi zajęcia z kuratorstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Działa w zarządzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyki Artystycznej AICA.

ELŻBIETA JABŁOŃSKA

Artystka wizualna, podejmująca ironiczną grę z przypisywanymi jednostce rolami społecznymi, mechanizmami funkcjonowania instytucji sztuki, poddająca refleksji zaangażowanie społeczne w obszarze sztuki. W jej dorobku znajdują się działania długofalowe oparte na współpracy z instytucjami kultury i publicznością, projekty aktywizujące różne środowiska oraz realizacje kuratorskie. Jej twórczość wpisywana jest często w obręb sztuki feministycznej czy postfeministycznej. Tworzy głównie instalacje, fotografie, performance oraz działania czasowo-przestrzenne. Traktuje dzieło sztuki jako obiekt relacyjny, którego sens i znaczenie może podlegać zmianom i negocjacji. Aktualnie koncentruje się na gestach artystycznych, które zachęcają do działania, do budowania chwilowej wspólnoty, tworzenia pola wzajemnej komunikacji i porozumienia rezygnując tym samym z produkcji materii, a czasem również z własnego autorstwa. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, gdzie pracuje od 1996 roku jako dydaktyczka. Prezeska Fundacji W788.

ALEKSANDRA SZYMAŃSKA

Managerka kultury, specjalistka w zakresie polityki kulturalnej, socjolożka. Związana kilka lat z polskim rynkiem fonograficznym, potem mediowym (m.in. dyrektor wydawniczy w G+J Gruner + Jahr Polska). Zaangażowana w niezależne projekty kulturalne. Od 2008 roku dyrektorka strategiczna zespołu odpowiedzialnego za projekt Gdańsk i Metropolia – ESK 2016. W latach 2011-2024 dyrektorka samorządowej instytucji Instytut Kultury Miejskiej realizującego projekty społeczno – kulturalne, artystyczne, wydawnicze i badawcze w ramach Obserwatorium Kultury. 2024 Kierowniczka Działu Literackiego i Marketingu w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej a obecnie Dyrektorka Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych.

BOGNA ŚWIĄTKOWSKA

Pomysłodawczyni, fundatorka i prezeska zarządu Fundacji Bęc Zmiana, z którą zrealizowała kilkadziesiąt projektów poświęconych przestrzeni publicznej, architekturze i projektowaniu, a także konkursów adresowanych do architektów i projektantów młodego pokolenia. Inicjatorka i redaktorka naczelna czasopisma „Notes na 6 tygodni”. Wcześniej naczelna pierwszego popkulturalnego miesięcznika „Machina” (1998–2001), autorka licznych tekstów, wywiadów, programów radiowych i telewizyjnych poświęconych współczesnej kulturze popularnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014). Członkini Społecznej Rady Kultury przy prezydencie m.st. Warszawy (2012-2015), Rady Architektury i Przestrzeni Publicznej m.st. Warszawy (2015-2018), a także Zespołu Eksperckiego ds. Kultury Lokalnej przy Narodowym Centrum Kultury (2015-2017).

HANNA WRÓBLEWSKA

Historyczka sztuki, kuratorka, w latach 2022-2023 zastępczyni dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego. W latach 2010 – 2021 dyrektorka Zachęty — Narodowej Galerii Sztuki i komisarz Pawilonu Polskiego na Biennale w Wenecji. Kuratorka wystaw, m.in. Andrzej Wróblewski. Retrospektywa (1995), Panoptykon. Architektura i teatr więzienia (2005), Rewolucje 1968 (2008), Katarzyna Kozyra. Casting (2010), Marlene Dumas. Miłość nie ma z tym nic wspólnego (2012), Sarkis. Tęcza anioła (2017). Prezeska Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Wiceprzewodnicząca Komitetu Narodowego ICOM POLSKA Międzynarodowej Rady Muzeów. Była dyrektorka Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Obecnie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

WOJCIECH KARPIŃSKI

Radny Rady Miejskiej w Elblągu. Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych. Członek Komisji Rewizyjnej. Pracownik Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, gdzie kieruje pracownią Teatr Muzyczny. Z wykształcenia nauczyciel muzyki, kompozytor i twórca piosenek. Był związany z elbląskim Teatrem Dramatycznym, gdzie prowadził m.in. Scenę Kabaretu i Satyry dla młodzieży.  Od wielu lat pracuje w Młodzieżowym Domu Kultury, pisząc piosenki oraz przygotowując szkolne grupy teatralne (z sukcesami) do konkursów.

Skip to content