Współpraca

Część swoich działań Centrum Sztuki Galeria EL realizuje we współpracy z partnerami. Dziękujemy!

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
Szkicologia
KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH Krypta
Elbląskie Towarzystwo Kulturalne
LP Gronowo Górne
Express Elbląg
Truso media
Biblioteka Elbląska
Mjazzga
Stowarzyszenie Alternatywni
Elbląska Orkiestra Kameralna
Sonik Kuchnie
Clasmal
Deski.info
dre
Zielony gaj
Yasumi – Gabinet kosmetyczny Elbląg
British-Council-stacked-positive-rgb

ZOSTAŃ MECENASEM CENTRUM SZTUKI GALERIA EL

Zapraszamy firmy do aktywnego wspierania działalności Centrum Sztuki Galerii EL. Firma dofinansowując działalność Galerii EL uzyska tytuł Mecenasa Centrum Sztuki Galerii EL i prawo do publicznego posługiwania się tym tytułem.

Szczegółowe świadczenia Centrum Sztuki Galeria EL na rzecz Mecenasa:

1. Tytuł Mecenasa i logo będą zamieszczane we wszystkich materiałach promocyjnych i drukach towarzyszących wystawom oraz innym przedsięwzięciom organizowanym w Galerii EL.

2. Mecenas ma prawo publikować produkty promocyjne, takie jak broszury firmowe, kalendarze itp. z wykorzystaniem wizerunku Centrum Sztuki Galeria EL oraz zdjęcia z wystaw.

3. Roll-up z logotypem Mecenasa zostanie zamieszony w widocznym miejscu przy wejściu do Galerii EL.

4. Mecenas będzie miał możliwość dystrybucji ulotek i materiałów promocyjnych w siedzibie Galerii EL

5. Inne formy wzajemnej współpracy możliwe są po stosownych uzgodnieniach.

Istnieje możliwość zorganizowania imprezy  lub cyklu imprez mających w nazwie odniesienie do nazwy firmy / Mecenasa Galerii EL. Proponujemy również organizację imprez tematycznych dla pracowników firmy Mecenasa oraz wykorzystanie zasobów przestrzennych jak i przedmiotowych Gelerii EL przez firmę / Mecenasa po uprzednim ustaleniu zakresu wykorzystania oraz innych szczegółów.

W sprawach związanych ze sponsoringiem prosimy o kontakt:

? galeria-el@galeria-el.pl

☎️ 55 625 67 80

Skip to content