Nasze zbiory

 

Centrum Sztuki Galeria EL posiada kolekcję obrazów, grafik i innych prac plastycznych, gromadzoną od chwili powstania w latach 60′ do chwili obecnej. Na kolekcję składają się prace artystów lokalnych oraz tych, których dzieła mieliśmy w tym czasie okazję prezentować. Istotną część kolekcji stanowią wyjątkowe prace gromadzone przez lata przez założyciela Galerii EL – Gerarda Bluma Kwiatkowskiego, przekazane Galerii EL po jego śmierci w roku 2015 przez spadkobierców.

Wybrane prace ze zbiorów Galerii EL są okazjonalnie prezentowane publicznie w cyklu „Tajemnice Magazynów”. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem stałej ekspozycji, na którą składać się będą dzieła ze zbiorów własnych Galerii EL.

Skip to content