Digitalizacja Form Przestrzennych

Home / Kolekcje i formy / Otwarta Galeria / Digitalizacja Form Przestrzennych

Centrum Sztuki Galeria EL w 2021 roku realizowała projekt pn.: Wirtualna Otwarta Galeria. Projekt polegał na przeprowadzeniu digitalizacji 3D sześciu form przestrzennych. Do zadania wybrano formy: Zbigniewa Książkiewicza, Macieja Szańkowskiego, Mieczysława Wiśniewskiego, Wandy Gołkowskiej oraz obie formy Magdaleny Więcek-Wnuk.
Do wykonania digitalizacji 3D wykorzystana została technologia skaningu laserowego, wspomagana przez fotogrametrię. J Wykonane w ten sposób modele obiektów (form) posłużyły do powstania animacji służącej do prezentacji efektów zadania szerokiej publiczności.
Ponadto jednym z celów projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu z udziału w kulturze osób z niepełnosprawnościami, dlatego do każdej zdigitalizowanej formy została przygotowana audiodeskrypcja. Podczas audiodeskrypcji w sposób werbalny zostaną przedstawione np.: kształt, kolor, wielkość, wysokość, materiał itp. Pozwoli to osobom niewidomym i słabowidzącym poznać dorobek kulturalny Elbląga, jakim są efekty Biennale Form Przestrzennych.

Zachęcamy do zapoznania się z rezultatami zadania.

Partnerem projektu odpowiedzialnym za digitalizację 3D była firma Metrotech Krzysztof Vodka.
Projekt Wirtualna Otwarta Galeria dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Skip to content