Milos Urbasek

 

 

Opis formy: Trzecią realizację grupową powstałą podczas I Biennale Form Przestrzennych stworzył tandem artystyczny czesko-słowackiej grupy artystycznej Konfrontacje – Urbásek i Ovčáček. Zrealizowali oni dwie wertykalne kompozycje zlokalizowane w centrum Parku im. R. Traugutta. Forma Miloša Urbáska została skonstruowana z nałożonych na siebie dwunastu elementów, przypominających nasiona buczyny. Powstała w ten sposób kompozycja przypomina realizacje Constantina Brancusiego (np. „Niekończąca się kolumnę”).

Informacje o autorze: (1933-1988) Urodzony w Ostravie. Początkowo (1950-56) kształcił się w szkole oficerskiej w Uherském Hradište, jako lotnik-nawigator. W latach 1957-58 pracował jako grafik-projektant, po 1958 studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (Vysoké Škole Výtvarných Umění) w Bratysławie. Studia na wydziale grafiki ukończył w 1964 roku w pracowni prof.P. Mat’jka i prof. V. Hložníka. Brał udział w I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu w 1965 roku. W 1967 roku – wraz z Eduardem Ovčáčkiem i Arsenem Pohribným był współzałożycielem Klubu Artystów Konkretnych (Klub Konkretistů). Autor monumentalnych dekoracji malarskich, projektował plakaty, tworzył ilustracje książkowe. Zmarł w 1988 rokuw Drábsku na Słowacji.

Skip to content