Łukasz Zedlewski |  Szkice z podróży

Łukasz Zedlewski | Szkice z podróży

Zapraszamy na wystawę rysunków Łukasza Zedlewskiego, artysty blisko związanego z regionami Warmii i Mazur, Żuław i Pomorza, który na swoich pracach w niesamowity sposób odkrywa urok dużych miast jak i małych wiosek, zachęcając do ich bliiższego poznania.

? 2 lipca, godz. 18:00 – wernisaż w Krużganku Galerii
? 3 lipca – 2 sierpnia czas trwania wystawy
? 2 sierpnia, godz. 10.00 – 13.00 – Finisaż w formie warsztatów, organizowany w ramach „Śniadań na Trawie”
? Do odwołania obowiązują szczególne zasady odwiedzania Galerii EL i zwiedzania wystawy opisane w regulaminie:
http://galeria-el.pl/regulamin-zwiedzania/

Rysunki węglem Łukasza Zedlewskiego ukazują pasję artysty do skrupulatnego notowania detali oraz oddawania charakteru miejsc odwiedzanych podczas jego licznych podróży. Widzimy na nich jak czułe oko twórcy ujmuje esencję oglądanych przez niego obiektów
i pejzaży. Sama forma szkicu pozwala artyście w najbardziej klarowny sposób przekazać pierwotny zamysł oraz towarzyszące
mu w procesie twórczym emocje.

W pracach tych czuć bliski kontakt artysty z narzędziami jakimi się posługuje – sztabką węgla oraz szkicownikiem, które stanowią podstawowe akcesoria rysownika. Ekspresyjnie oddawane formy często odbijają się na sąsiadującej kartce, ukazując tym samym autentyczność i spontaniczność zapisu, w którym brak przesadzonej sterylności i dystansu.

Wiszące na ścianach rysunki powstałe w trakcie podróży do niedalekich miejscowości na Warmii i Mazurach, Żuławach i Pomorzu zestawione zostały z wypełniającymi szkicowniki zapiskami z dalekich wypraw do między-narodowych stolic kultury. Intymnym szkicom z codziennych wędrówek towarzyszą tu studia obrazów Francisco Goi czy pejzażu Izraela. Widzowie w pracach tych są w stanie rozpoznać miejsca mniej lub bardziej im znane – mogą zestawiać je z własnym spojrzeniem na znajome im pobliskie miasta i wsi. A może znajdą się również i tacy widzowie, którzy rysunki ze szkicowników skonfrontują ze wspomnieniami z dalekich podróży do Rzymu czy innych odległych miast?

Taki dialog motywów regionalnych z zapis-kami z miejsc oddalonych ujawni różnice jak i podobieństwa. Z jednej strony pokazuje to, że każdy obszar geograficzny ma swój własny, odrębny charakter,
z drugiej zaś widoczne staje się, iż niezależnie jaki zakątek świata artysta odwiedza, to swoje spojrzenie kieruje ku podobnym motywom. Dzięki temu każde z przedstawionych przez niego miejsc zyskuje pewną cząstkę niesamowitości.

W trakcie tego porównania widoczny staje się fakt, iż tereny nieodległe, mniej lub bardziej znane, również są magiczne, ciekawe i zachęcające do eksploracji. Mamy nadzieję, że spojrzenie twórcy zainspiruje naszych widzów do sięgnięcia po własny szkicownik lub aparat w celu rejestracji tego, co w nieodległych terenach swoiste i wyjątkowe. W te wakacje zachęcamy więc do skupienia się na niedocenianych w ubiegłych latach mikro-podróżach oraz do uważnego poznania samego medium rysunku, który szczególnie w erze nadprodukcji obrazów i informacji będzie w stanie zwrócić uwagę odbiorców na to, co znaczące oraz na szczegóły dotąd niedostrzegalne.

Łukasz Zedlewski– Urodzony 01.05.1989 r. w Olsztynie. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Dyplom magisterski z wyróżnieniem w pracowni Malarstwa prof. Stanisława Baja, aneks z rysunku w Pracowni prof. Marka Wyrzykowskiego, aneks z grafiki warsztatowej w pracowni
prof. Rafała Strenta w 2013 r. Doktorat na Wydziale Malarstwa w 2019 r. (promotor dr hab. Antoni Starowieyski). Od 2013 r. asystent w Katedrze Ogólnoplastycznej Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Kurator:
Stanisław Małecki

Skip to content