Oferta edukacyjna 2022

Oferta edukacyjna 2022

OFERTA DLA SENIORÓW

WARSZTATY W OPARCIU O BIEŻĄCE WYSTAWY

Każdorazowo z okazji nowej wystawy prezentowanej w Galerii EL, podczas spotkania uczestnicy najpierw zwiedzą wybraną ekspozycję, a następnie wezmą udział w warsztatach nią zainspirowanych:

„Co tkwi w szczegółach?” inspirowane są wystawą „Made in Ready. Rzeczy, Dzieła, Symbole” pedagogów, absolwentów i studentów Pracowni Działań Audiowizualnych i Performatywnych Akademii Sztuki w Szczecinie.

Podczas warsztatów na uczestników czeka praca z przedmiotem. Najpierw próba utożsamienia się z wybraną rzeczą, następnie dawka wiedzy o kierunkach w sztuce takich jak ready-made i pop-art. Na koniec kampania zachęcająca do nie wyrzucania starych przedmiotów skutkująca powstaniem plakatów nawiązujących do lat 60-tych XX wieku.

W warsztatach można wziąć udział do 3 czerwca 2022 r.

Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny

„Jestem, czuję, widzę”. Czy dzieło sztuki może mieć lub miewać swoje humory? I czy jest w stanie wpłynąć na nasze poczucie szczęścia oraz… apetyt? Podczas warsztatów uczestnicy, zainspirowani wystawą „Jestem, czuję, widzę” Aleksandry Szewczuk i Marii Krupy, wezmą udział w serii eksperymentów, a na koniec stworzą pracę malarską odzwierciedlającą ich nastrój.

Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny

WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Warsztaty artystyczne „Mapa marzeń” to okazja do przyjrzenia się własnym potrzebom i celom uczestników. Podczas spotkania grupa przekona się, że snucie marzeń warto praktykować w każdym wieku, a planowanie czegoś co w pierwszej kolejności ma uszczęśliwiać nas samych uczyni też bardziej szczęśliwymi ludzi z naszego otoczenia. Efektem warsztatów będą osobiste mapy marzeń, które staną się inspirującą własnością uczestników.

Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny

Warsztaty artystyczne „Papier – nożyczki – kolaż” to zaproszenie do artystycznego eksperymentu prostym sposobem. Podczas spotkania z czarno-białych zdjęć z początku fotografii oraz gazet z lat 60-tych powstaną oryginalne dzieła w dwóch wybranych tematach „podwójne bliźnięta” oraz „niezwykłe hybrydy”.

Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny

Warsztaty artystyczne „Mapa skarbów” to pretekst do bliższego przyjrzenia się Galerii EL- nie tylko aktualnym wystawom, ale i samemu wnętrzu. W trakcie spaceru po budynku poszukiwać będziemy czegoś, co przyciągnie uwagę. Intrygujące znalezisko stanie się bohaterem indywidualnych prac plastycznych- map skarbów. Ostatnim etapem zabawy będzie wręczenie pracy drugiej osobie i zaproszenie do odkrycia tego, co zachwyciło twórcę lub twórczynię danej mapy.

Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny

Warsztaty artystyczne „Z historią w tle” to połączenie spaceru po Galerii EL i wykładu o historii budynku i założycielach z warsztatami plastycznymi podczas których powstaną galeryjne pocztówki.  Ponieważ przeznaczeniem gotowych prac będzie ich wysłanie do wybranej osoby- warto na spotkanie zabrać dane adresata.

Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny

Warsztaty „Fotograficzne safari” to propozycja dla grupy zaopatrzonej w aparaty fotograficzne (w tym te w telefonach). Podczas warsztatów uczestnicy otrzymywać będą rozmaite wyzwania fotograficzne. Część zadań zrealizują z pomocą aparatu Instax. Wywołane na bieżąco zdjęcia staną się podstawą do stworzenia szybkiej mini wystawy.

Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny

 

WARSZTATY POŁĄCZONE Z WYKŁADAMI Z HISTORII SZTUKI

„Buntowniczki i wywrotowcy w świecie sztuki” to warsztaty połączone z wykładami. Podczas spotkania uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat życia i twórczości wybranego artysty lub artystki, a następnie wykonają pracę zainspirowaną tytułowym dziełem. Prosimy o wcześniejszą informację, twórczością jakiego artysty lub jakiej artystki będziemy zajmować się podczas spotkania. Tematy do wyboru:

1.Artemisia Gentileschi i „Judyta odcinająca głowę Holofernesowi”

2.Leonardo da Vinci i „Mona Liza”

3.Vincent van Gogh i „Autoportret z zabandażowanym uchem”

4.Tamara Lempicka i „Autoportret w zielonym Bugatti”

5.Zofia Stryjeńska i „Marzanna”

6.Andy Warhol i „Puszki zupy Campbella”

WARSZTATY INTEGRACYJNE

 

Warsztaty integracyjne „Dom w którym mieszkają historie” wykorzystuje marzenia i pozytywne wspomnienia uczestników do odkrywania ile wspólnych elementów ma ze sobą dana grupa. W trakcie spotkania powstaną indywidualne domki marzeń, a następnie wspólne osiedle idealne. Zdolności plastyczne nie są ani wymagane, ani potrzebne.

Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny

Co czeka uczestników?

Rozgrzewka: „najlepsze miejsce na świecie”

Energizer: „jednym zdaniem o sobie”

Działanie: „Wymarzony dom”

Podsumowanie: „cechy wspólne”

Warsztaty integracyjne „Budujące słowa” to zabawa skojarzeniami, pozytywnymi emocjami. Warsztaty przeznaczone są dla grupy, która poza wspólnym działaniem lubi też działania plastycznie. Na uczestników spotkania czeka niezwykłe wyzwanie: stworzenie kampanii reklamowej własnej grupy wiekowej.

Czas trwania warsztatów: 1,5 godziny

Co czeka uczestników?

Rozgrzewka: „pozytywne cegiełki”

Energizer: „nie wiecie o mnie, że…”

Działanie: „Mam tę moc!”

Podsumowanie: „Kampania reklamowa dorosłości”

 

Nie jesteś w stanie dotrzeć do nas? Wolisz, żebyśmy to my odwiedzili Ciebie? Istnieje możliwość przeprowadzenia wybranych warsztatów poza Galerią EL:

  • Mapa Marzeń
  • Papier – nożyczki – kolaż
  • Mapa skarbów
  • Z historią w tle
  • Fotograficzne safari
  • Dom w którym mieszkają historie
  • Budujące słowa
  • Buntowniczki i wywrotowcy w świecie sztuki (prosimy o podanie, jaka artystka lub jaki artysta ma być omawiany podczas warsztatów)
Skip to content