Ryszard Tomczyk – Rysunki

Alina Abramowicz o swoim mężu:
Natura obdarzyła mego Męża, Ryszarda Tomczyka, wieloma talentami, które ujawniły się już we wczesnej młodości o czym między innymi świadczy obecna wystawa.
Ale kiedy wspominam mego Męża, nie to wydaje mi się najważniejsze.
Dwie cechy Jego osobowości były dla Niego najbardziej charakterystyczne. Pierwsza to ogromna pasja, całkowite zaangażowanie we wszystko, co robił. Jeżeli podejmował się jakiegoś zadania, wkładał w to całego siebie. I dzięki temu osiągał sukcesy we wszystkich swoich przedsięwzięciach, choć zawsze na pierwszym miejscu było malarstwo.
Ta druga cecha to pracowitość. Jego przyjaciel nazywał Go tytanem pracy. I nie było w tym żadnej przesady. Ryszard nie umiał odpoczywać, jeśli rozumiemy odpoczynek jako nic nierobienie. Po prostu nie odczuwał potrzeby odpoczynku. To praca była Jego potrzebą, radością i źródłem satysfakcji. I odszedł, kiedy biologia odebrała Mu możliwość życia wypełnionego pracą. A pracował do końca. Ostatnie dwa wspaniałe obrazy namalował niecały miesiąc przed śmiercią.
Odszedł szczęśliwy jako człowiek spełniony, bo udało Mu się zakończyć wszystkie swoje ziemskie sprawy. A nie każdemu jest to dane.

 

RYSZARD TOMCZYK (1931 – 2020)
Teatrolog, nauczyciel, krytyk teatralny, plastyczny i literacki. Związany z Elblągiem od 1953 roku.
Współzałożyciel i długoletni prezes: Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego (ETK), Związku Teatrów Amatorskich, Stowarzyszenia Elbląski Klub Autorów (SEKA). Publicysta, redaktor pism „Elbląski Magazyn Ilustrowany”, „TygiEL”, „Jednak Centrum” oraz „Regiony”. Literat i badacz naukowy. Autor ponad trzydziestu książek literackich, w tym m.in. faktograficzno-wspomnieniowych i publicystyczno-rozrachunkowych, licznych tekstów: literackich, satyrycznych i komediowych, serii noweli. Publikował również prace naukowe oraz krytyczne, głównie dotyczące teatru. Jego dorobek stanowi około 2000 publikacji prasowych.
Był aktywnym artystą malarzem – od 1976 roku należał do ZPAP-u. W latach 1980–1987 związany ściśle jako komisarz z Galerią EL. Uczestnik wielu konkursów, wystaw indywidualnych i zbiorowych, krajowych i zagranicznych. Ważniejsze cykle prac: „Biomy”, „Maski”, „Kompozycje strukturalne”, „Maski i demony”, „Mój świat”. Jednym z ostatnich cykli prac, kształtowanym w latach 2015–17, była seria obrazów pt. „Nadmiar istnienia”. Za twórczość artystyczną i społeczno-kulturalną był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, niejednokrotnie prestiżowymi nagrodami krajowymi. W 2011 roku Rada Miejska Elbląga przyznała Ryszardowi Tomczykowi, tytuł Honorowego Obywatela Miasta Elbląga.

 

 

wernisaż wystawy: 1 lipca, godz. 18:00

czas trwania wystawy: 2 lipca – 22 sierpnia 2021 r.
kuratorka wystawy: Karina Dzieweczyńska
Miejsce: Krużganek Galerii EL

Skip to content