Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych

W maju 2022 r. Centrum Sztuki Galeria EL otrzymało dofinansowanie w ramach Programu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku p.n. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022” na konserwację kolejnych pięciu form przestrzennych. 

Do konserwacji wybrano pięć form z kategorii “form parkowych”, umiejscowionych w parkach miejskich i na zielonych skwerach. Rzeźby te, powstały podczas I i II Biennale Form Przestrzennych w Elblągu: Jan Ziemski – Plac Grunwaldzki, Jerzy Fedorowicz – Park Traugutta, Adam Marczyński – Park Kajki, Maciej Szańkowski – Zabytkowy park leśny Bażantarnia, Krystyn Zieliński – Ulica Giermków

Poniżej zamieszczamy szczegóły planu związanego z pracami konserwatorskimi: 

W pierwszym etapie zadania wykonana została dokumentacja techniczna remontu i konserwacji wybranych form; zakres czynności obejmował:

– inwentaryzację każdej formy na potrzeby sporządzenia przedmiarów robót,
– sporządzenie dokumentacji remontu,
– wykonanie przedmiarów robót,
– wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
– wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

W drugim etapie zadania przeprowadzony został remont i konserwacja wybranych form; zakres czynności – w przypadku każdej formy – obejmował m.in.:

– usunięcie wszelkich powłok zalegających na konstrukcjach stalowych, czyszczenie strumieniowo-ścierne,
– przy niektórych formach konieczne są: odkopanie i renowacja postumentu (Szańkowski, Zieliński); wymiana całości (Marczyński), części (Szańkowski) lub uzupełnienie brakujących elementów (Fedorowicz) konstrukcji; demontaż, transport i montaż (Marczyński, Szańkowski),
– malowanie antykorozyjne z zachowaniem bądź przywróceniem pierwotnej kolorystyki.

Działania zrealizowane są w ramach projektu „Formy «parkowe» – Konserwacja zbioru Otwartej Galerii Form Przestrzennych”. Dofinansowano ze środków programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022”, pochodzących z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wygląd form po renowacji:

Wygląd form przed renowacją:

Skip to content