Wynajem przestrzeni

WYNAJEM POMIESZCZEŃ GALERII EL

1. Wirydarz (dziedziniec Galerii EL)– 3 500 pln za dobę

2. Sala główna (nawa północna + nawa południowa + prezbiterium) 770m2:

 • z krzesłami, rzutnikiem multimedialnym, ekranem – 3 000 pln za dobę, każda następna 2 000 pln
 • z nagłośnieniem koncertowym MAXI (z kompleksową obsługą) – 5 000 pln za dobę, każda następna 3 500 pln
 • z nagłośnieniem koncertowym MINI (z kompleksową obsługą) – 4 000 pln za dobę, każda następna 2 750 pln
 • z zestawem nagłośnieniowym MINI – 3 400 pln za dobę, każda następna 2 300 pln
 • użycie podestów – 25 pln za sztukę
 • dzień montażowy/doba – 600 pln

3. Galeria Laboratorium 67m2:

 • z krzesłami, stołamami, rzutnikiem multimedialnym, ekranem, nagłośnieniem do komunikatów – 1 000 pln za dobę, każda następna 500 pln
 • dzień montażowy – 100 pln

4. Krużganek 116m2:

 • ze stołami, krzesłami, rzutnikiem multimedialnym, ekranem, nagłośnieniem do komunikatów – 1 500 pln za dobę, każda następna 1 000 pln
 • dzień montażowy – 100 pln

UWAGI

 • WSZYSTKIE POMIESZCZENIA, SPRZĘT, URZĄDZENIA UDOSTĘPNIANE I ODBIERANE BĘDĄ PO DWUSTRONNYM PODPISANIU PROTOKOŁÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH.
 • WSZELKIE ZNISZCZENIA, USZKODZENIA OBCIĄŻAJĄ WYNAJMUJĄCEGO. OD POWYŻSZEGO NIE MA ODSTĘPSTW.

OSOBY DO KONTAKTU:

 • informacje dot. wypożyczenia sprzętu: Andrzej Wasiak, andrzej@galeria-el.pl, 602-42-43-99
 • informacje dot. wynajęcia pomieszczeń: Joanna Mierzejewska, joanna@galeria-el.pl, 55 625-67-80, 603-657-576  

SPACER WIRTUALNY

Nasza przestrzeń:

Skip to content