Regulamin zwiedzania

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA CENTRUM SZTUKI GALERII EL
w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19

 W związku z ponownym otwarciem instytucji kultury w stanie epidemii COVID-19, Centrum Sztuki Galeria EL informuje, że od dnia 01 lutego 2021 do odwołania, będzie otwarta dla zwiedzających. W czasie trwania epidemii COVID-19 zwiedzanie instytucji może odbywać się zgodnie z niniejszym regulaminem.

1.        Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Sobota: 10.00 – 17.00
Niedziela: 10:00 – 16:00

2.        Zakup biletów:

 Przed wejściem na wystawy należy zakupić bilet wstępu w kasie Galerii EL, zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przy kasie może przebywać max. 1 osoba.

3.        Zwiedzanie:

 Pomieszczenia udostępnione do zwiedzania to: nawa główna oraz krużganek. Obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających w przestrzeniach wystawowych:

  • w nawie głównej jednocześnie może przebywać max. 40 osób (wydarzenia typu wernisaż / finisaż), 15 osób w dni zwykłe
  • w krużganku jednocześnie może przebywać max. 5 osób
  • w Galerii Laboratorium jednocześnie może przebywać max. 4 osoby

Wystawy można zwiedzać tylko indywidualnie. Aż do odwołania nie ma możliwości zwiedzania grupowego.
Czasowo zawieszona zostaje usługa zwiedzania z przewodnikiem.

4.        Względy bezpieczeństwa

 W instytucji zwiedzających obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych.  Zalecamy zachowanie bezpiecznego dystansu – 2 m.

Galeria EL zapewnia zwiedzającym środki ochrony osobistej (płyny dezynfekcyjne). Zwiedzający są zobowiązani     do     ich     użycia      lub      nałożenia      własnych      rękawiczek      jednorazowych.   W toaletach może przebywać max. 1 osoba.
Ze względu na trwający remont w Galerii EL nie ma możliwości zwiedzania empory. W związku z tym nie ma możliwości korzystania z windy.

5.        Postanowienia końcowe

 Zakup biletu oraz wejście na teren Galerii EL oznacza akceptacje niniejszego regulaminu przez zwiedzających.
Centrum Sztuki Galeria EL zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.

Skip to content