Mecenasi Galerii EL

Kwiaciarnia Awangardowa „Zielony Gaj”
DRE Sp. z o.o.

Zostań Mecenasem Centrum Sztuki Galeria EL

Zapraszamy firmy do aktywnego wspierania działalności Centrum Sztuki Galerii EL. Firma dofinansowując działalność Galerii EL uzyska tytuł Mecenasa Centrum Sztuki Galerii EL i prawo do publicznego posługiwania się tym tytułem.

Szczegółowe świadczenia Centrum Sztuki Galeria EL na rzecz Mecenasa:

1. Tytuł Mecenasa i logo będą zamieszczane we wszystkich materiałach promocyjnych i drukach towarzyszących wystawom oraz innym przedsięwzięciom organizowanym w Galerii EL.

2. Mecenas ma prawo publikować produkty promocyjne, takie jak broszury firmowe, kalendarze itp. z wykorzystaniem wizerunku Centrum Sztuki Galeria EL oraz zdjęcia z wystaw.

3. Roll-up z logotypem Mecenasa zostanie zamieszony w widocznym miejscu przy wejściu do Galerii EL.

4. Mecenas będzie miał możliwość dystrybucji ulotek i materiałów promocyjnych w siedzibie Galerii EL

5. Inne formy wzajemnej współpracy możliwe są po stosownych uzgodnieniach.

Istnieje możliwość zorganizowania imprezy  lub cyklu imprez mających w nazwie odniesienie do nazwy firmy / Mecenasa Galerii EL. Proponujemy również organizację imprez tematycznych dla pracowników firmy Mecenasa oraz wykorzystanie zasobów przestrzennych jak i przedmiotowych Gelerii EL przez firmę / Mecenasa po uprzednim ustaleniu zakresu wykorzystania oraz innych szczegółów.

W sprawach związanych ze sponsoringiem prosimy o kontakt:

? galeria-el@galeria-el.pl

☎️ 55 625 67 80

Skip to content