Polityka prywatności

 

 

Centrum Sztuki Galeria EL

Adres naszej strony internetowej to: https://galeria-el.pl.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Centrum
  Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, 82-300 Elbląg
 2. W sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
  można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: iod@galeria-el.pl
 3. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest
  świadczenie usług drogą elektroniczną polegające na przesyłaniu newslettera
  przez Administratora
 4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
  osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
 5. Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane
  osobowe przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3 lub do
  czasu wycofania zgody.
 6. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu: prawo do
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo żądania dostępu do
  swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich
  sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich
  danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
  trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych
  pracownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie
  profiluje danych osobowych.
Skip to content