W lukach pamięci – w szczelinach codzienności

W lukach pamięci – w szczelinach codzienności

– Wystawa prezentowana będzie w Krużganku
– Wernisaż wystawy połączony będzie z jubileuszem 60-lecia Galerii EL – 29 września 2022 r., godz. 19:45
– Wystawa potrwa do 8 stycznia 2023 r.
– Kuratorzy: Mateusz Florczak, Maciej Olewniczak

Archiwum to przestrzeń, w którym wielowątkowa pamięć o wydarzeniach ulega przekształceniu w monolityczną i arbitralnie uporządkowaną historię. Zdarza się, że archiwum odzwierciedla losy instytucji nie tylko za pomocą artefaktów zachowanych dla potomności. Paradoksalnie przeszłość miejsca może wyrażać się również poprzez nieobecność dokumentów, których moglibyśmy się spodziewać – ich rozpad bądź zdekompletowanie.

W ramach wystawy „W lukach pamięci – w szczelinach codzienności” na niedostatek (audio)wizualnych śladów w biurokratycznym porządku archiwum chcielibyśmy spojrzeć jak na wartość dodaną. Historia pełna luk i przestrzeni domagających się uzupełnienia — poprzez swoją niedoskonałość i radykalną subiektywność staje się tożsama z materią pamięci.

Naszym zamiarem jest „odzyskanie” dla szerszej publiczności tych chwil z codziennego życia Galerii, które – utrwalone w kadrze – najbardziej odzwierciedlają sposób, w jaki człowiek zapamiętuje i przypomina sobie poszczególne wydarzenia.

Uważamy, że to dzięki takiej właśnie patchworkowej narracji w najszczerszy sposób jesteśmy w stanie wyrazić skomplikowane i barwne losy przestrzeni, której gospodarzem od sześćdziesięciu lat pozostaje elbląskie centrum sztuki współczesnej.

Skip to content