FOTOPLASTYKA | HALINA RÓŻEWICZ-KSIĄŻKIEWICZ

FOTOPLASTYKA | HALINA RÓŻEWICZ-KSIĄŻKIEWICZ


Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na wystawę Haliny Różewicz-Książkiewicz „Fotoplastyka”. Wernisaż odbędzie się 21 września 2023 r., godz. 18:00.

Wystawa „Fotoplastyka” to obszar twórczości Haliny Różewicz-Książkiewicz dotąd nieprezentowany publiczności. Składają się na nią reklamy kinowe projektowane przez artystkę w latach 1960-66 w czasie jej pracy dla Spółdzielni Pracy Fotograficznej „Fotoplastyka” w Sopocie.

7 lat pracy artystki dla „Fotoplastyki” zaowocowało wykonaniem przez nią ponad 1000 projektów reklam. Reklamy te projektowane były dla różnych instytucji, sklepów czy przedsiębiorstw, a tematyką obejmowały praktycznie cały obszar życia ówczesnego człowieka. I tak na wystawie zobaczymy m.in.: projekty i wzory reklam, które dotyczyły: gastronomii, produktów spożywczych, odzieżowych, galanteryjnych, gospodarstwa domowego, sportowych, drogeryjnych, biurowych, komunikacji, bezpieczeństwa drogowego czy ogólnie zasad BHP. Zobaczymy reklamy sklepów i przedsiębiorstw takich jak: PSS Społem, MHD (Miejski Handel Detaliczny), PDT (Powszechne Domy Towarowe), Gallux, MPK (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne), WPHM (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami), Orbisu, OZG (Okręgowe Zakłady Gastronomiczne), które w większości są już tylko wspomnieniem, a ich skróty trudno rozszyfrować. Dlatego prezentowane na wystawie reklamy to swoisty zapis czasów, w których powstały, zarówno w formie graficznej jak i tekstowej.

Halina Różewicz-Książkiewicz dyplom obroniła w 1958 roku na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Jednak najważniejsza część jej twórczości była i jest związana z grafiką warsztatową. Wiele miejsca poświęca także malarstwu. Brała udział w licznych wystawach zbiorowych: ogólnopolskich, zagranicznych, regionalnych, zrealizowała kilka wystaw indywidualnych. Systematycznie bierze udział w Salonie Elbląskim. Uczestniczka plenerów artystycznych w Kwidzynie, Fromborku, Pasłęku, Bieszczadach, Wigrach. Z Elblągiem związana jest od 1963 roku. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym i kulturalnym miasta. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień, np.: medalu honorowego „Za zasługi w rozwoju Elbląga”, odznaki „Zasłużony działacz kultury”, Lauru Elbląskiego Towarzystwa Kulturalnego, Statuetki Prezydenta Elbląga, odznaczona brązowym Krzyżem Zasługi. W 2013 roku została uhonorowana medalem zasłużony kulturze Gloria Artis przyznawanym przez Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego.

W tym roku Halina Różewicz-Książkiewicz obchodzi jubileusz 65-lecia pracy artystycznej.

– Wernisaż wystawy: 21 września 2023 r., godz. 18:00
– Wystawa potrwa do 19 listopada 2023
– Kuratorka: Joanna Mierzejewska
– Współpraca: Maciej Bychowski
– Wystawa odbędzie się na dwóch piętrach empory Galerii EL

Skip to content